Wednesday, 27th October 2021
 
Chazaq

EMUNA IS OUR FUTURE EMUNA IS OUR FUTURE

Events
 Registration Closed
 
4
Date: 2021-10-20 08:00 PM - 10:00 PM

CHAZAQ & BRESLEV.COM

 

PRESENT

 

RAV SHALOM ARUSH SHLIT’A

 

2021 TOUR

 

EMUNA IS OUR FUTURE

 

 

WEDNESDAY OCT20TH, 2021

 

AT 8:00PM

 

EMUNA IS OUR FUTURE

 

CONGREGATION BAIS EPHRAIM YITZCHOK

 

 

7100 YELLOWSTONE BLVD.

 

FOREST HILLS, NY 11375

 

 

 

Powered by iCagenda